puzzel
andere factoren

Zoeken naar andere puzzelstukjes

Werken aan hersengezondheid komt vooral neer op aandacht voor een goed hart, nieuwsgierig blijven en sociaal actief zijn. Naar andere factoren die mogelijk relevant zijn, wordt nog onderzoek gedaan. Nieuwsmedia hebben er regelmatig aandacht voor, waarbij soms amusementswaarde groter is dan de betrouwbaarheid. Het is zoeken naar de extra puzzelstukjes van hersengezondheid. We benoemen een aantal van die factoren.

Dagelijks een sauna nemen, zou goed zijn om je risico op dementie te verlagen. Dat is een uitspraak op basis van onderzoek uit 2017 bij Finse mannen. Er waren wel beperkte resultaten, maar het ging over jarenlang dagelijks saunagebruik. Niet iets wat onmiddellijk bij onze cultuur behoort.

Chocolade zou goed zijn voor je hersengezondheid. In cacao, basisgrondstof voor chocolade, zit de voedingsstof flavanol, die inderdaad effect heeft op onze hersenen. Maar laat nu bij de productie van chocolade juist die flavanol vernietigd worden. Dus dagelijks chocolade gaan eten heeft weinig zin.

Een glas champagne per dag, dat is de oplossing! Klinkt goed, maar om dat met enige regelmaat in het nieuws te brengen op basis van een studie op 24 ratten, dat lijkt toch wat ver gezocht. Zeker omdat er bergen onderzoek zijn over de gezondheidswinst van matig of geen alcohol drinken.

Luchtvervuiling, daar is de afgelopen jaren meer aandacht voor. Denk maar aan de discussie over de ring rond Antwerpen, en hoe dit thema daar alle plannen grondig wijzigde. Ook op hersengezondheid zou luchtvervuiling negatieve gevolgen hebben. Je kan dus af en toe het park of bos in trekken (meteen ook beweging!), maar ondertussen vooral hopen dat bedrijfsleven/overheid/samenleving werkt aan vermindering van luchtvervuiling. Zeker als je begin 2022 leest over onderzoek van CurieuzenAir Brussel: hoe armer de buurt, hoe ongezonder de lucht. 

Roken is slecht voor je gezondheid. Dat kan niemand nog ontgaan zijn, pakjes sigaretten worden steeds meer een catalogus van vreselijke aandoeningen die je kan krijgen. Roken wordt op steeds meer plaatsen verboden. Dat is een proces van decennia geweest. Nog maar zo’n 15 jaar geleden mocht je nog roken op restaurant. Onvoorstelbaar nu. Had je al gemerkt dat ook James Bond in zijn 007-films gestopt is met roken?

En ja, roken verhoogt ook je kans op dementie, omdat de gezondheid van je hart en bloedvaten erdoor slechter wordt. En onze hersenen zijn erg afhankelijk van goede bloeddoorstroming.

Soms lees je dat het spelen van kruiswoordraadsels en sudoku’s helpt om het brein actief en gezond te houden. En inderdaad, soms moet je stevig nadenken om een oplossing te vinden. Maar een effect op echte hersengezondheid is er helaas niet.

De recentste jaren wordt er door wetenschappers gezocht naar een verband tussen kwaliteit van iemands slaap en hersengezondheid. Daar vinden ze steeds sterkere relaties tussen. En kwaliteit van slaap kan op veel manieren fout gaan, zoals een te rumoerige omgeving, gordijnen die te veel licht doorlaten of apneu (ademstilstand tijdens het slapen). Altijd zinvol te kijken of die verholpen kunnen worden.

VERDER lezen

aan de slag

privacy   I   cookies   I   Design dotplus