contact
blijf sociaal actief

Sociaal actief blijven: beschermende factor!

Onze gezondheid wordt bepaald door hoe goed we in ons vel zitten, maar ook door hoe goed we in ons sociaal netwerk zitten. Het is bekend dat een goed sociaal netwerk helpt tegen depressie, hartziekten en algemeen functieverlies. Het is ook bekend dat sociaal isolement een oorzaak kan zijn van verhoogde bloeddruk en meer kans geeft op hartziekten en depressie. Zo blijkt voor hoge bloeddruk sociaal isolement een belangrijkere factor te zijn dan klinische aspecten zoals suikerziekte. De kansen op overlijden zouden 90% hoger liggen bij eenzaamheid! Dat maakt het schadelijke effect van eenzaamheid op onze gezondheid ongeveer zo krachtig als roken.

Eenzelfde krachtig negatief effect is gevonden tussen eenzaamheid en het risico op dementie. Diverse onderzoeken hebben gekeken naar effecten van de omvang van een sociaal netwerk, sociale participatie, eenzaamheid en iemands tevredenheid over zijn sociaal netwerk. Er is een beschermend effect van een goed sociaal netwerk, en vooral de hoeveelheid sociale interactie relevant is, meer dan de omvang van het sociale netwerk.

Een mogelijke verklaring voor dit beschermend effect van sociaal actief blijven op het risico op dementie, is dat je op die manier niet alleen sociaal maar ook fysiek en cognitief actief blijft, waardoor de hersenen actiever gehouden worden. Een andere verklaring wordt gezocht in stress. Stress verhoogt het risico op dementie, maar vermindert als je sociaal actief blijft.

VERDER lezen

aan de slag

privacy   I   cookies   I   Design dotplus